Ekološka osviještenost ogleda se u izboru reciklirajućih sirovina, ekološki obazrivom procesu proizvodnje i trudu u odabiru ambalaže.

Najvažniji doprinos ekologiji posljedica je vrhunske kvalitete i bezvremenog dizajna proizvoda. Naime, takvi proizvodi vlasnicima služe dugo godina te nema potrebe za čestim obnovama inventara proizvodima koji ne prate tako visoke standarde.

Stolac Basel Chair
Dizajn Jasper Morrison, 2008.
design by Duplerica